แบบร่าง Character Design ตัวละครในเรื่อง Before The Sun Comes

Character Design แบบสมบูรณ์ของตัวละครในเรื่อง Before The Sun Comes

Animatic V.1

Animatic V.2

Before The Sun Comes (2019)

Procreate

เรื่องราวของหญิงสาวผู้เผชิญหน้ากับการเกิดสุริยุปราคาเป็นครั้งแรก ทำให้เธอหวั่นกลัวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจนเผลอคิดสถานการณ์ที่โหดร้ายไปเกินกว่าความเป็นจริง จนกระทั้งเธอได้สติกลับแล้วมองดูสถานการณ์นั้นอีกครั้งหนึ่ง สุริยุปราคาได้สลายหายไป กลับพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเธอเป็นคนสร้างขึ้นมาเอง

© 2020 l mu-am@live.com