โปสเตอร์ประกอบ Animation เรื่อง Everyday with Northpole

Character Design ฉบับสมบูรณ์ของ Everyday with Northpole

Animatic ของ Everyday with Northpole

Everyday with Northpole (2017)

Adobe photoshop

เรื่องราวของหมีน้อยโพลผู้ซึ่งรอคอย ของขวัญจากแสงออโรร่า แต่พอเมื่อ เธอได้รับมันมากลับค่อย ๆ ทิ้งขว้าง และไม่เห็นค่าของมัน

© 2020 l mu-am@live.com