Goddess Statues : THESIS

Procreate, Adobe after effects, Adobe photoshop, Adobe InDesign

กาลครั้งหนึ่งในดินแดนไกลแสนไกล มีเหล่านางฟ้าและนางเงือกอาศัยอยู่ ในทุก ๆ ทศวรรษพระอาทิตย์ทรงกลด

จะปรากฏขึ้น ผู้ที่สมบูรณ์แบบจะถูกคัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและความปรารถนาทุกประการ ใครกันที่จะได้ตำแหน่งนั้นมาครอบครอง?

   หลายครั้งมนุษย์คาดหวังให้ตนเองสมบูรณ์แบบหรือมักถูกคาดหวังจากบุคคลรอบข้าง แต่ในทางกลับกันความพยายามและการทุ่มเทเพื่อให้สามารถไป สู่จุดนั้น

ได้กลับถูกมองข้ามไปและเป็นมายาคติที่ถูกสร้างขึ้นมาทั้งที่เป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง เพราะหากมองตามพื้นฐานความเป็นจริงแล้ว ความสมบูรณ์แบบนั้นยังเป็น สิ่งที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่สามารถวัดผลได้ชัดเจน และในมุมมองของแต่ละบุคคลนั้น

ก็ยังมีนิยามความสมบูรณ์แบบที่ต่างกันออกไปด้วย

   โดยวัตถุประสงค์มุ่งหวังให้ผู้อ่านเห็นถึงความสำคัญของความพยายาม พร้อมทั้งต้องการที่จะให้กำลังใจผู้ที่กำลังมีความรู้สึกท้อแท้ หรือไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ตนเองทำอยู่ พร้อมทั้งต้องการให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจว่าจุดที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไป และในท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่สำคัญกว่าคือการที่เราได้พยายามอย่างถึงที่สุดจนเกิดการพัฒนาที่ดีต่อตนเอง

 

   เราจึงเลือกทำเป็นหนังสือภาพทางเลือกและสื่อแอนิเมชันเพราะมีความต้องการให้ผู้อ่านเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเส้นทางและได้บทสรุปในแบบของตนเอง และใช้แอนิเมชันเพื่อขยายให้ผู้อ่านเห็นภาพเหตุการณ์ในหนังสือได้ชัดเจน และเข้าใจเรื่องราวได้มากขึ้น โดยมี Concept คือ Monument เพื่อสื่อความหมายในเรื่องของการยกย่องชื่อเสียง ความสำเร็จ และการแช่แข็ง หยุดนิ่ง ไม่เปลี่ยนแปลง กับการผู้คนต่าง บูชาแค่ความสำเร็จ บูชามาตรฐานที่เกินจริง

Character Design V.1 ตัวละครในเรื่อง Goddess Statue

Character Design V.2 ตัวละครในเรื่อง Goddess Statue

Character Design ฉบับสมบูรณ์ตัวละครในเรื่อง Goddess Statue

ตัวหนังสือเป็นให้ผู้เล่นสามารถเลือกทางเลือกของตัวเองได้ในขณะที่อ่าน

บางหน้าถ้าหากเลื่อน Cursors ไปที่ภาพแสดงแอนิเมชันให้รับชม

✦ หากคุณเลือกผลึกสีขาว = คุณอยู่ฝั่งสมบูรณ์แบบ ✦

✦ หากคุณเลือกผลึกสีชมพู = คุณอยู่ฝั่งไม่สมบูรณ์แบบ ✦

© 2020 l mu-am@live.com